Innotextile

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii w zakresie haftowania zindywidualizowanych wzorów o wysokim stopniu zgodności względem wirtualnego wzoru.

Celem projektu jest opracowanie multimodalnego, wysokowydajnego systemu zarządzania procesem haftu detalicznego z udziałem tkanin o szerokim spektrum parametryzacji, z wykorzystaniem spersonalizowanego systemu projektowania dla użytkownika oraz optymalizacji dla producenta  oraz wytworzenie prototypowej linii produkcyjnej do detalicznego haftu customowego, o wysokim poziomie zgodności produktu i wirtualnego wzoru.

Rozwiązania, które zostaną opracowanie w wyniku prac badawczych umożliwią m.in. kreowanie nowych potrzeb konsumenckich, wytworzenia interakcji na linii producent-klient w procesie projektowania, wytworzenie nowych form wzorniczych, implementacji nowych technologii produkcyjnych obejmujących zoptymalizowane wzornictwo.

W wyniku wdrożenia wyników prac B+R klienci będą mogli we własnym zakresie aktywnie uczestniczyć w procesie projektowania wzorów haftów, dostosowanych do ich indywidulanych potrzeb, poprzez wykorzystanie zaawansowanego systemu IT. Realizacja projektu nie tylko będzie odpowiadać na potrzeby stawiane przez rynek ale również będzie wpływać na kreowanie nowych potrzeb konsumenckich m.in. poprzez możliwość projektowania dowolnych haftów na różnych tkaninach. Dzięki wdrożeniu wyników badań wprowadzimy do oferty nowy produkt w postaci zindywidualizowanych haftów charakteryzujących się niespotykaną dotychczas dokładnością na wielu różnych tkaninach. Ponadto do sprzedaży wprowadzonych zostanie 10 unikalnych wzorów produktów zindywidualizowanego haftu.

Wartość projektu: 3 339 386,51 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 661 455,00 PLN